RojerMuziekKompas pakt door!

De wereld om ons heen verandert. Wat tien jaar geleden nog onmogelijk leek wordt nu uitgevoerd. Zo verandert ook het onderwijs, de inzichten in hoe kinderen leren en hoe hun persoonlijkheid zich ontwikkelt zijn een openbaring en helpen om beter te begrijpen hoe kinderen zich optimaal ontwikkelen . Op scholen wordt passend onderwijs gegeven, gepersonaliseerd leren is aan orde van de dag. Dit betekent dat scholen keuzes moeten maken, elke week opnieuw, elke periode opnieuw, elk schooljaar opnieuw. Veelal wordt de keuze dan gemaakt voor kernvakken.

Mede als gevolg daarvan krijgt muziekonderwijs nu vaak minder voorrang. Zanglessen, ritmes klappen, spelen op kleine slagwerkinstrumenten of muziek maken op melodische instrumenten schiet er door het volle onderwijsprogramma bij in.

Nieuwe onderzoeken naar de werking van de hersenen bewijzen steeds meer hoe belangrijk muziek maken is voor de ontwikkeling van kinderen: ‘Wetenschappelijke onderzoeken bewijzen dat muziek maken een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd.’ (bron: www.muziekmaaktslim.nl)

Fanfare St. Willibrordus neemt het initiatief om kinderen vanaf 8 jaar het plezier van het muziek maken te laten beleven. Ze biedt een muziekprogramma aan met als doel kinderen plezier in het maken van muziek te laten ervaren, om er uiteindelijk beter van te worden en inzicht te krijgen in hun eigen talent.