Geschiedenis

In mist gehuld.

De fanfare ‘St. Willibrordus’ houdt 23 juni 1909 aan als haar oprichtingsdatum. De plannen voor het in het leven roepen van zo’n muziekvereniging in Stramproy zijn echter veel ouder. En van werkelijk instrumentaal naar buiten treden is pas op het eind van 1910 sprake. Wat uit verschillende bronnen aan gegevens voorhanden is, spreekt elkaar tegen of is onduidelijk. Veel gebeurtenissen uit die eerste jaren zijn in mist gehuld.

Neiging tot het oprichten.

In de krant het Kanton Weert van 4 december 1909 staat onder het kopje ‘Stramproy’ een artikeltje van de volgende strekking te lezen: Reeds geruime tijd was hier neiging tot het oprichten van een Fanfare Korps. Eindelijk is daartoe in beginsel besloten. Kunnen wij hier van een oprichtingsbesluit spreken?
Waarschijnlijk wel, want in de edities van hetzelfde weekblad van 11 december lezen wij dat zich veertig werkende leden hebben aangemeld. En nog geen week later op 18 december vermeldt het Kanton Weert dat zich voor het Stramproyer muziekkorps maar liefst zestig leden hebben aangemeld.
Ook Pierre Kwaspen, de latere correspondent van het dagblad Maas- en Roerbode, noteert in een naderhand op schrift gesteld verhaal over de fanfare dat zich bij de start zestig leden aangemeld zouden hebben. P.J. Clijsters heeft het in het boek ‘Stramproyer momentopnamen’ eveneens over zestig leden die zich laten inschrijven. Bij de eigen geschiedschrijving van de fanfare is echter altijd sprake geweest van dertig leden. En die vastlegging van feiten is gebaseerd op verhalen van leden die vanaf de oprichting lid waren. De tegenspraak in al die berichten maakt de loop der gebeurtenissen niet erg helder. Toch mogen wij wel stellen dat in 1909 de Stramproyer fanfare het levenslicht zag. Maar het blijft onduidelijk waarom de latere drapeau van de fanfare het jaartal 1910 draagt. Mogelijk is dit het jaar van vervaardiging van het dit drapeau? Dat de fanfare in 1909 is opgericht wordt bij het veertigjarige jubileum in 1949 nog eens bevestigd door zeven leden die dat jaar vanaf de oprichting lid zijn: H. Nouwen, J. Creemers, P. Aengevaren, G. Palmen, H. Peeters, G. van Helmond en M. Palmen.

In 2009 vierde de fanfare haar 100 jarig bestaansfeest. Hoogtepunten waren de uitgave van het jubileumboek ‘100 jaar fanfare St.Willibrordus,  Van dorpse stilte naar muzikale bijenkorf ‘, de nieuwe uniformen en de première van het voor de fanfare gecomponeerde muziekstuk Sinfonietta nr. 4 door Philip Sparke.
Tijdens het jubileumweekend werd de fanfare De Koninklijke Erepenning toegekend en ontving ze de penning van verdiensten van de gemeente Weert.

‘Van dorpse stilte naar muzikale bijenkorf’ is op eerste paasdag 2009 gelijktijdig met de nieuwe uniformen gepresenteerd aan de Stramproyse bevolking. Het boek bevat niet enkel een uitgebreide kroniek over het wel en wee van de fanfare, maar ook een uitgebreide samenvatting van de andere muziekuitingen in Stramproy.
Ons dorp heeft een rijke muzikale historie. Wie kent niet ‘de Zangeres zonder Naam’ of ‘The Classics’. Naast deze overbekende artiesten worden er een groot aantal andere bands en groepen in herinering geroepen.

De werkgroep die het boek samenstelde pretendeert niet uitputtend te zijn, maar is er zeer goed in geslaagd een muzikaal beeld van Stramproy neer te zetten. Het bevat tevens een aantal anekdotes in Stramproyer dialect, waardoor het zeer prettig leest.