Damescomité Fanfare St. Willibrordus

VoorzitterT. Kunnen-Driessen (Toos)
SecretarisC. van Dael-Custers (Corry)
PenningmeesterA. Palmen-Bakkers (Annemarie)
CommissielidA. Steijvers-Jacobs (Annie)

Het Damescomité groepje zijn vrijwilligers die de fanfare ondersteunen op verschillende manieren.
Er worden hand- en spandiensten verricht als de fanfare iets organiseert.
Daarnaast proberen ze de fanfare financieel te ondersteunen. Hiervoor organiseren ze jaarlijks in oktober een herfstwandeltocht, waar jaarlijks honderden wandelaars aan deelnemen. Ook worden versierselen voor gouden bruiloften verhuurd.
Het Damescomité is in 1970 opgericht en heeft een stichtingsvorm: Stichting Damescomité Fanfare St. Willibrordus.