Bestuur

Voorzitter: Dhr. M. van Dael
Secretaris: Dhr. F. Camp
Penningmeester: Mevr. A. Palmen-Versteegen
2de Penningmeester: Dhr. H. Bisschop
Bestuurslid: Dhr. S. Bisschop
Bestuurslid: Mevr. D. Heijmans-Cuijpers
Beschermheer: Dhr. J. Stultjens 
Dirigent: Dhr. B. Partouns
Onderdirecteur: Dhr. M. Palmen